Vi flyttar den 10/12 så denna dag kan det kan vara svårt att nå oss. Akuta frågor lämnas via växeln så ringer vi upp eller maila oss på info@sigtunavatten.se så återkopplar vi snarast möjligt.

Felanmälan

Vatten och avlopp

Vid akuta fel på kommunens vatten- och avloppssystem ring: Dagtid: 08-591 260 00 (kommunens växel) Kvällstid/Jour: 08-454 25 66 (SOS Alarm). Innan du felanmäler.

Avfall

För anmälan av missade tömningar kan du använda vårt formulär som finns här.

Tänk på att tömning av avfall kan ske mellan klockan 06.00 - 22.00. Om vi missat att tömma ditt avfall så kan tömning ske tidigast nästkommande dag.

Har du övriga frågor är du välkommen att ringa vår  Kundtjänst på telefon 08 - 409 251 01.

Anmäl utebliven sophämtning
Vad har inte blivit hämtat*