Midsommartider på Brista återvinningscentral, midsommarafton 22/6 och midsommardagen 23/6 har vi stängt - Välkomna tillbaka 24/6.

Vår kundtjänst stänger kl.13.00 torsdag 21/6 och har även stängt midsommarafton 22/6. Här på vår hemsida kan ni enkelt göra beställningar eller lämna ett meddelande till oss.

 

Det är varmt i Stockholm -använd vattnet smart, läs mer

 

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla  den 25 maj 2018.

Vi värnar om din personliga integritet. Därför vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter, läs mer  

 

 

Hushållsavfall

Vad är hushållsavfall?

Hushållsavfall är den typ av avfall som uppstår i ett hushåll eller avfall från verksamhet som liknar det avfall som uppstår i hushåll. Hit räknas alltså brännbart avfall, matavfall, grovavfall och farligt avfall. För elavfall gäller producentansvar, men det är Sigtuna Vatten & Renhållning AB som ska hämta elavfall hos hushållen och se till att det kommer till producenternas insamlingsplats. Vi ansvarar även för insamling av slam från enskilda avlopp, latrin samt fett och olja från verksamheter.

Tänk på att om det finns flera kärl på samma plats så får de inte stå närmare varandra än 75 cm.

Sigtuna Vatten & Renhållning AB är ansvarig för hanteringen av allt hushållsavfall och använder entreprenörer som utför det praktiska arbetet med till exempel insamling och behandling.

 

 

Vill du göra en flyttanmälan?

Vill du byta storlek på ditt gröna kärl?

Det är enkelt att göra här via vårt digitala formulär.