Dricksvatten

Världens vanligaste och viktigaste livsmedel.  Samma vatten som vi dricker idag dracks för 56 miljoner år sedan av dinosarierna. Ur kranarna i Sigtuna kommun rinner vatten av mycket god kvalitet.

Varifrån kommer det allmänna dricksvattnet?

Dricksvattnet produceras i Görvälnvattenverket som ligger naturskönt vid Mälaren i Järfälla kommun. Läs gärna Norrvattens brochyr "Från Mälaren via Norrvatten", se nedan.

Norrvatten ett kommunalförbund

Sigtuna är medlem i kommunförbundet Norrvatten tillsammans med 13 andra kommuner i norra Storstockholm, med totalt ca 500 000 konsumenter. Norrvatten driver Görvälnverket och huvudvattenledningsnätet ut till medlemskommunerna. Görvälnverket producerar årligen ungefär 45 miljoner m3 varav ca 3.3 miljoner m3 levereras till Sigtuna kommun. Du kan läsa mer om Norrvatten på deras webb.

Dricksvattnet i Sigtuna kommun

Sigtuna kommuns ledningsnät är ca 430 km långt. För att hålla vattenförsörjningen i god funktion pågår ett kontinuerligt underhålls- och renoveringsarbete. Det finns personal i beredskap, dygnet runt, för att åtgärda akuta läckor.

Vattentornet

 

Vattentornet i Valsta gör att vattnet håller ett lagom tryck hos dig som konsument. Tornet fungerar även som vattenreserv vid kortare avbrott i vattenleveransen.

Vattenförbrukning

Den totala vattenförbrukningen i Sigtuna kommun uppgår till cirka 3,3 miljoner m3 under ett år eller ca 6 300 liter per minut. 60 procent av vattnet förbrukas i hushållen och resten används till industri och allmän service.

En person använder i snitt cirka 150 liter vatten per dygn för att laga mat, tvätta, diska, duscha etc. Av detta är det bara cirka 8 liter som används till mat och dryck.

Var rädd om vattnet!

Det finns två skäl att inte slösa med vatten; att spara pengar och framförallt att spara miljön. Med god hushållning skulle vattenförbrukningen i ett hushåll kunna sänkas med 20-30 procent. Varmvattenförbrukningen bör du framförallt hushålla med. Uppvärmning av varmvatten kostar mycket pengar och energiframställningen belastar miljön.

Hur kan jag hushålla med vatten?

Ta snabba duschar och stäng av vattnet när du schamponerar håret.Tänk     på att inte diska under rinnande vatten. Fyll alltid tvätt- och diskmaskin helt före start. Åtgärda droppande kranar. En vattenkran som droppar dygnet runt läcker större mängder vatten och kostar mer än man kan tro, särskilt om det är varmvatten. Se över din toalett. En rinnande toalett kan slösa bort mycket vatten. Undvik att vattna trädgården mitt på dagen i gassande sol, eftersom vattnet avdunstar istället för att tränga ned i marken.

Slösa inte med dricksvatten i onödan. Spola däremot  tills det känns kallt och friskt innan det tas till matlagning eller dryck. Detta gäller speciellt om vattnet stått stilla i kranen en tid. Använd inte varmvatten till dryck och matlagning, det är bara kallvatten som är klassat som livsmedel.